Χατζέλλης Αναστάσιος

Υπάλληλος της ΜΟΔ Α.Ε. αποσπασμένος στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Β. Αιγαίου.

Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων είναι και τα θέματα περιβάλλοντος για τα οποία έχει οριστεί ως αρμόδιος υπάλληλος της ΕΔΑ Β. Αιγαίου, σε θέματα συντονισμού και ωρίμανσης.

Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στο «Περιβαλλοντικό σχεδιασμό έργων υποδομής».

LIFE 09 ENV/GR/297

Project co-funded by LIFE+, the EU financial instrument for the environment

Εγγραφή στο συνέδριο

Κατεβάστε από εδώ τη φόρμα συμμετοχής στο συνέδριο, συμπληρώστε τη και στείλτε τη με email στο:

konmoust@central.ntua.gr

Φόρμα συμμετοχής στο συνέδριο (δεξί κλικ, Αποθήκευση ως)

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Κατεβάστε το πρόγραμμα σε μορφή iCal από εδώ για smartphones.

Επιλογή γλώσσας

Carbontour website