Γιώργος Κωνστάντζος

Ο Γιώργος Κωνστάντζος, είναι Διπλωματούχος Μηχανικός Περιβάλλοντος, απόφοιτος του Πολυτεχνείου Κρήτης (2005), με M.Sc. στην Περιβαλλοντική Τεχνολογία από το Imperial College, UK (2007). Επίσης, από το 2011 είναι Υποψήφιος Διδάκτορας στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στη Σχολή Χημικών Μηχανικών. Διαθέτει σημαντική εργασιακή εμπειρία σε Σχέδια και Μελέτες Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, στον Σχεδιασμό Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Παρακολούθησης, σε Μελέτες Ανάλυσης Κύκλου Ζωής (Life Cycle Assessment) και Μελέτες Υπολογισμού Ανθρακικού Αποτυπώματος (Carbon Footprint Assessment). Επιπρόσθετα έχει λάβει μέρος σε αρκετά Εθνικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα (πχ LIFE+ Environment, Intelligent Energy κ.α.) και διαθέτει σημαντική ερευνητική εμπειρία σε θέματα Ανάπτυξης Μοντέλων και Εργαλείων για την ποσοτικοποίηση και την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων Αερίων Ρύπων του Θερμοκηπίου (GHG).

LIFE 09 ENV/GR/297

Project co-funded by LIFE+, the EU financial instrument for the environment

Εγγραφή στο συνέδριο

Κατεβάστε από εδώ τη φόρμα συμμετοχής στο συνέδριο, συμπληρώστε τη και στείλτε τη με email στο:

konmoust@central.ntua.gr

Φόρμα συμμετοχής στο συνέδριο (δεξί κλικ, Αποθήκευση ως)

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Κατεβάστε το πρόγραμμα σε μορφή iCal από εδώ για smartphones.

Επιλογή γλώσσας

Carbontour website