Φώτης Κουρμούσης

Γεννήθηκε το 1976 και σπούδασε περιβαλλοντολόγος, απόφοιτος του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου το 1998, με ειδίκευση στην περιβαλλοντική μηχανική και την περιβαλλοντική διαχείριση. Είναι υποψήφιος διδάκτορας της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), με ειδίκευση στη διαχείριση αποβλήτων. Το 2007 διορίστηκε ως μόνιμο διδακτικό, ερευνητικό και εργαστηριακό προσωπικό της Μονάδας Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΜΠ.

Επί του παρόντος εργάζεται στο Υπουργείο Οικονομικών ως Σύμβουλος στο Γραφείο Υπουργού. Επίσης αποτελεί Advisor της Οικονομικής Πρωτοβουλίας του Περιβαλλοντικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών (UNEP FI), ενώ έχει εργαστεί στο παρελθόν ως Ειδικός Σύμβουλος:

  • στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
  • στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
  • στο Υπουργείο Γεωργίας
  • στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος (EEA)
  • στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (UNDP).

Κατέχει σημαντική εμπειρία σε εθνικά και Ευρωπαϊκά επιδοτούμενα προγράμματα (Γ’ ΚΠΣ, ΕΣΠΑ, LIFE+ κλπ), έχοντας διαχειριστεί ως project manager άνω των 100 έργων, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 20 εκατ. €, κατά την τελευταία 12ετία.

Επιπρόσθετα κατέχει εκτενή εμπειρία σε θέματα ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης, υγείας – ασφάλειας, εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ) και αειφόρου ανάπτυξης και έχει συμβουλεύσει οργανισμούς στα θέματα αυτά. Έχει εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα ως σύμβουλος, αναπτύσσοντας πολυάριθμα Συστήματα Διαχείρισης, σύμφωνα με διεθνή πρότυπα (ISO 9001, ISO 14001 / EMAS, OHSAS 18001, SA 8000). Έχει αναπτύξει προγράμματα ΕΚΕ σε μεγάλους οργανισμούς και συντάξει Απολογισμούς ΕΚΕ, ενώ παράλληλα έχει πιστοποιηθεί από το Global Reporting Initiative ως εκπαιδευτής για το διεθνές πλαίσιο αναφοράς “GRI-G3”. Αποτελεί εγκεκριμένο επικεφαλή επιθεωρητή ποιότητας, περιβάλλοντος, υγείας-ασφάλειας, εργασιακών πρακτικών, καθώς και ΕΚΕ για λογαριασμό διεθνών Φορέων Πιστοποίησης.

Έχει εκλεγεί Πρόεδρος Δ.Σ. της Ένωσης Πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων Ελλάδας.

Έχει δημιουργήσει και τηρεί την πρώτη διαδικτυακή πύλη (web portal) για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη: www.env.gr

LIFE 09 ENV/GR/297

Project co-funded by LIFE+, the EU financial instrument for the environment

Εγγραφή στο συνέδριο

Κατεβάστε από εδώ τη φόρμα συμμετοχής στο συνέδριο, συμπληρώστε τη και στείλτε τη με email στο:

konmoust@central.ntua.gr

Φόρμα συμμετοχής στο συνέδριο (δεξί κλικ, Αποθήκευση ως)

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Κατεβάστε το πρόγραμμα σε μορφή iCal από εδώ για smartphones.

Επιλογή γλώσσας

Carbontour website